Poker Spelregels

Home|Casino Speluitleg|Poker Spelregels
Poker Spelregels 2017-05-10T15:28:33+00:00

Poker Spelregels

Online Poker, dé hit van het millennium

Wie kent ze niet? De filmbeelden van rokerige achterkamertjes waar (meestal) mannen aan tafel zitten, elkaar veelbetekenend aankijken van achter een hand vol kaarten. Alcohol en sigaren in overvloed, geld en fiches verspreid over de tafel. Poker is zo veel meer dan een gokspel, het is als het ware bijna een subcultuur geworden. Poker is hèt spel bij uitstek waarbij strategisch kunnen nadenken en psychologisch profileren van je tegenstander je winkansen aanzienlijk vergroten. Lees hier meer over poker spelregels.

Poker kent een ontelbaar aantal variaties, met verschillende aantallen kaarten in de hand en de mogelijkheid om kaarten om te ruilen. Maar de kern van Poker zit ‘m niet eens zozeer in het hebben van goede of slechte kaarten, maar meer in het bluffen. Als je je medespelers kan overtuigen dat je een goede ‘hand’ hebt (oftewel, goede kaarten in je hand), heb je kans dat ze eerder passen en je kunt winnen, terwijl je minder goede kaarten hebt dan je medespelers. Bij sommige mensen valt het meteen van hun gezicht af te lezen als ze slechte kaarten hebben. Hierdoor kan je spelen met je inzet, om de druk op te voeren. Hoe beter je je gezicht in de plooi kunt houden, het zogenaamde pokerface, hoe beter je bent in het pokerspel. Het is dus meer een psychologisch spel, wat het heel aantrekkelijk maakt voor heel veel mensen.

Hoe speel je Texas Hold’em, de meest gangbare vorm van Poker?

Texas Hold’em is een van de meest gespeelde varianten van Poker. Het spel wordt gespeeld met een regulier pak speelkaarten (52 kaarten). Er zijn specifieke regels t.a.v. de inzet van de spelers. De speler links van de deler speelt met een halve minimum inzet, de zogenaamde ‘small blind’, terwijl de tweede speler van links speelt met de minimum inzet, de zogenaamde ‘big blind’.  Iedere speler ontvangt vervolgens twee kaarten, met de afbeelding naar beneden (gesloten kaarten, de ‘hole’ kaarten, die niet voor iedereen zichtbaar zijn). Er wordt gespeeld met de klok mee, beginnend bij de speler links van de deler. De inzet van de eerste twee spelers staat dus vast, daarna bepalen de overige spelers hun inzet. Er zijn een paar inzet-mogelijkheden:

 • Check: als de maximale inzet reeds bereikt is;
 • Call: de inzet verhogen tot de maximale inzet;
 • Raise: verhogen van de inzet boven het maximum;
 • Fold: passen, hiermee gaat de reeds gedane inzet verloren.

Na deze eerste ronde legt de deler een van de kaarten gesloten weg, dit wordt ook wel de ‘flop’ genoemd. Hierna worden de ‘community’ kaarten uitgedeeld, deze kaarten worden open op de tafel gelegd, beschikbaar voor alle spelers die hebben aangegeven nog in het spel te blijven (dus niet hebben gepast). In eerste instantie komen er drie van deze open kaarten, dan volgt de ‘turn’, een vierde community kaart, waarna wederom een inzetronde plaatsvindt. Voor de spelers die dan nog in het spel zijn, komt er een vijfde community kaart, de ‘river’, waarna de laatste inzetronde plaatsvindt. Dan worden alle kaarten open gelegd, en de speler met de beste combinatie van 5 kaarten (waarbij hij zelf combineert met zijn twee ‘hole’ kaarten en de vijf community kaarten) heeft gewonnen.
Lees hieronder verder voor meer poker spelregels.

Winst en verlies met Texas Hold’em

De combinatie met de meeste punten is de Royal Flush, een straat van kaarten van hetzelfde symbool, van 10-Boer-Vrouw-Heer-Aas. Dit is het hoogst haalbare in Poker.

Onderstaand een overzicht van de mogelijke combinaties van 5 kaarten, van degene met de minste punten tot de combinatie met de meeste punten.

 • De minst waardevolle combinatie is een hand met geen paren, straten of iets dergelijks. Hierbij wordt puur gekeken naar wat de hoogste kaart is die iemand in zijn hand heeft. De Aas is de hoogste kaart in het spel.
 • Vervolgens kan iemand een paar hebben, een set van twee kaarten met dezelfde waarde, bijvoorbeeld 2 tienen, of 2 heren.
 • Daarna volgt twee paren, two pairs, dit zijn twee sets van kaarten met dezelfde waarde.
 • Hierna volgt drie gelijken, de Three of a kind, bijvoorbeeld 3 achten, of 3 vrouwen.
 • Een gewone Straight volgt, wat inhoudt dat je een straat hebt van vijf opeenvolgende kaarten, maar deze zijn niet van hetzelfde symbool.
 • Een gewone Flush is meer waard dan een gewone Straight, wat bestaat uit een hand van vijf kaarten van hetzelfde symbool.
 • Verder kan je ook Full House maken, met een combinatie van drie kaarten met dezelfde waarde en twee kaarten met dezelfde waarde, bijvoorbeeld 3 tienen en 2 vijven.
 • Daarna volgen vier kaarten met dezelfde waarde, de Four of a kind, bijvoorbeeld 4 zevens, of 4 tienen.
 • Vervolgens volgt een Straight Flush, dat is net als bij de Royal Flush een straat van kaarten van hetzelfde symbool, maar dan niet tot en met de Aas, maar met lagere kaarten.
 • En, zoals gezegd, het hoogst haalbare is de Royal Flush, de hoogst mogelijke straat van kaarten van hetzelfde symbool, tot en met de Aas.

Als meer spelers dezelfde combinatie hebben, wordt gekeken naar wie de hoogste kaarten in de combinatie heeft. Bijvoorbeeld bij vier gelijken wint degene met 4 vrouwen van degene met 4 tienen. Hier wordt niet meer gekeken welke waarde de vijfde kaart heeft.

Strategisch Texas Hold’em spelen

Bij succesvol Poker spelen is het van cruciaal belang om te weten wanneer de hand te spelen en wanneer te passen. Bluffen kan natuurlijk altijd werken, maar de algemene regel is, dat zodra je beginkaarten allemaal een waarde onder de 10 hebben, en je geen paren kunt vormen, het wellicht beter is te passen en te wachten op de volgende ronde met betere kaarten. Verder is het natuurlijk altijd een inschatting van je eigen kansen op basis van je kaarten, gecombineerd met de hoogte van de inzet en je budget. Je kan wellicht besluiten om nog een ronde verder te spelen, om te kijken wat de overige community kaarten nog toevoegen, als je budget dat toestaat. Terwijl het in andere gevallen beter is eerder te passen om de verliezen zo klein mogelijk te houden. Dit is geheel afhankelijk van je eigen risico-bereidheid en je budget. Daarnaast spelen je capaciteiten tot bluffen, en in hoeverre je de andere spelers kunt ‘lezen’, eveneens een rol in je beslissing om nog een ronde verder te spelen of niet. Lees hieronder meer over poker spelregels.

Aanbevelingen voor succesvol Pokeren

Zoals eerder aangegeven is het belangrijk om te weten wanneer te spelen en wanneer te passen. Dit is ook een kwestie van ervaring. Bezwijk vooral niet onder de druk van medespelers die proberen je mee te krijgen met torenhoge inzetten. Daarnaast is het vooral bij Poker heel belangrijk om je emoties in toom te houden. Hoe meer emoties je laat zien, hoe beter je medespelers kunnen inschatten of je goede of slechte kaarten hebt, waardoor zij daar in hun spel op kunnen anticiperen. Hou vooral de community kaarten goed in het oog, deze zijn voor iedereen open en te gebruiken, waardoor je een inschatting kunt maken van zowel je eigen mogelijke combinaties als die van je tegenstanders.

De oorsprong van Poker

Poker bestaat al meer dan 500 jaar, maar is pas sinds halverwege de 19de eeuw, tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, het spel van de bekende ‘pokerface’ geworden, waarbij bluf en het lezen van de gezichten van je medespelers kernelementen werden van het spel. Texas Hold’em is de meest gespeelde variant, maar er bestaan nog veel meer varianten. Er zijn sporen van soortgelijke spelen uit het oude China en Perzië, maar het spel wat in de 17e eeuw in Frankrijk als ‘Poque’ werd geïntroduceerd is waarschijnlijk de voorloper van het spel Poker zoals dat nu gespeeld wordt. Na een groei in populariteit in Frankrijk en de rest van Europa, breidde het spel zich snel uit naar Amerika, waar het ten tijde van de Amerikaanse Burgeroorlog populair vertier was. Daar werden ook de spelregels verder gedefinieerd en aangescherpt.

Het ontstaan van Texas Hold’em in de 20ste eeuw

In Texas werd begin 20ste eeuw een nieuwe variant van Poker gecreëerd, en deze variant werd Texas Hold’em genoemd. Texas Hold’em kreeg pas grote naamsbekendheid in de tweede helft van de 20ste eeuw, toen er een aantal grote toernooien werden georganiseerd waar deze variant werd gespeeld. Toen in 1970 het wereldwijde toernooi ‘World Series of Poker’ tot stand kwam, kreeg de variant Texas Hold’em een enorme vlucht in populariteit. Dit evenement is tot op de dag van vandaag het grootste, internationale pokertoernooi van de wereld. De laatste decennia wordt dit ook op televisie uitgezonden, en ontstonden ook de online versies, waardoor het aantal online spelers tot enkele miljoenen is gestegen.

Officiële Poker terminologie

Hoewel het spel een Franse oorsprong kent, heeft het de grootste groei doorgemaakt in Amerika, wat terug te zien is in de belangrijkste Poker terminologie. De meer algemene Poker termen worden genoemd, alsmede meer specifieke bewoordingen die binnen Texas Hold’em gebruikt worden:

Blinds: Zoas in het begin aangegeven is er een specifieke inzet gedefinieerd voor de twee spelers die links van de deler zitten. De ‘small blind’, wat staat voor een halve minimum inzet voor de eerste speler links van de deler, en de ‘big blind’, wat staat voor de minimum inzet voor de tweede speler links van de deler.
Bluff: Een speler kan door te bluffen proberen de andere spelers te overtuigen dat hij betere kaarten heeft dan hij in werkelijkheid heeft, in de hoop dat andere spelers eerder geneigd zijn te passen.
Buy-in: Bij Poker wordt vaak een soort instapbedrag gehanteerd, wat betaald moet worden alvorens een speler überhaupt mee mag doen met het spel.
Community Cards: Bij Texas Hold’em worden in totaal vijf kaarten open op tafel gelegd voor alle spelers die niet gepast hebben. In combinatie met de twee ‘hole’ kaarten die de speler reeds heeft ontvangen, stelt iedere speler een zo gunstig mogelijke set van 5 kaarten samen.
Flop: De eerste kaart die de deler op zijn kop op tafel legt, na het delen van de twee hole cards aan alle spelers. De flop wordt direct gevolgd door de drie community kaarten die open op tafel worden gelegd, beschikbaar voor alle spelers.
Hole Cards: De deler geeft iedere speler twee kaarten die gesloten op tafel worden gelegd, onzichtbaar voor de andere spelers.
Pot: Het totale inzetbedrag wat iemand kan winnen, min het percentage voor het ‘huis’.
Rake: Dit is een percentage van de totale inzet, wat als commissie naar het ‘huis’ gaat, als inkomsten voor het casino.
River: De vijfde en laatste community kaart die open op tafel komt te liggen, beschikbaar voor alle spelers die nog in het spel zijn (nog niet gepast hebben). Hierna volgt de laatste inzetronde.
Round of Betting: In het spel zijn verschillende inzetrondes, aan het begin van het spel, na de ‘Turn’ en na de ‘River’.
Turn: De vierde community kaart, hierna volgt opnieuw een inzetronde voor de spelers die nog in het spel zijn.